Home / De Confrérie / Lid worden

Lid worden

De Confrérie van de Vaantjesboer vzw is een groep vrienden die zich eensgezind inzetten voor het behoud en de promotie van onze Vaantjesboer en de organisatie van Kermis t’ Halle met de tweejaarlijkse reuzenstoet. Het aantal leden is beperkt tot 25.

Kandidaat-leden worden voorgedragen door 2 confraters. De voltallige Confrérie stemt over de kandidatuur en enkel bij unanimiteit van stemmen wordt een kandidaat-lid aanvaard.

Enkel mensen met een uitgesproken voorliefde voor Halle en zijn Vaantjesboer en de wil om zich te engageren kunnen voorgedragen worden als kandidaat-lid.

Top