Home / De Confrérie / Doelstellingen

Doelstellingen

1. PROMOTIE REUS VAANTJESBOER

De centrale doelstelling van de Confrérie is de promotie van Reus Vaantjesboer en het Halse reuzenerfgoed rond de stadsreus Vaantjesboer. De Confrérie van de Vaantjesboer is gesticht vanuit dezelfde spirit die aan de basis lag van het ontstaan van Reus Vaantjesboer in 1958: “op een stijlvolle manier, met klasse en op ludieke wijze de stad en haar volksleven en volkscultuur promoten binnen en buiten de stadsmuren”. Maar daar blijft het niet bij. Reus Vaantjesboer zal niet alleen als Reus gepromoot worden, maar ook de symboliek waarvoor hij staat – de verpersoonlijking van de Hallenaren en het Halse volksleven – krijgt de volle aandacht van de Confrérie.

Het is de bedoeling van de Confrérie van de Vaantjesboer om de Hale stadsreus en de Reuzen van de Stieweg te laten leven te midden van het Halse volks- en verenigingsleven te brengen. De Confrérie brengt de reuzen opnieuw proactief in het volksleven van Halle. Hij zal, onder vaste begeleiding van de Confrérie, opnieuw deelnemen aan festiviteiten in eigen stad en zal met zijn aanwezigheid wijkkermissen en braderijen opluisteren indien de organisatoren dat wensen. De Confrérie neemt het logistieke luik van Reus Vaantjesboer op zich en verlaagt zo de drempel voor verenigingen om de Reus uit te nodigen of om zelfs de reus voor een jaar op te nemen in de schoot van de hun vereniging.

2. PROMOTIE VAN HET HALSE DUIVELSBIER, KROTTEN, MASTELLEN EN HET HALSE DIALECT

In zijn rol als verpersoonlijking van het Halse volksleven promoot Reus Vaantjesboer ook enkele zeer typische Halse zaken. We hebben het hier uiteraard over het Halse Duivelsbier, maar evenzeer over de Halse Krotten, de Mastellen en uiteraard ook de Vaantjes. Deze zaken maken deel uit van de outfit van Reus Vaantjesboer en zullen voortaan ook door de leden van de Confrérie uitgedeeld of verkocht worden tijdens de uitstappen van de Reus.

Ook het Halse dialect maakt deel uit van het Halse volksleven en de Confrérie wil meewerken aan alle initiatieven met als doel ons dialect te bewaren en te stimuleren.

3. KLEINE VAANTJESBOER

In het verlengde van de Reus werd in 1989 het standbeeld van de “Vaantjesboer” opgericht op de Beestenmarkt. Deze werd al snel in de volksmond “de kleine vaantjesboer” genoemd. Hij kreeg als Meter Maria Housiaux en als Peter wijlen Roland Lauwers. De Confrérie wil naast de Reus Vaantjesboer ook het standbeeld van de kleine Vaantjesboer meer in het Halse volksleven betrekken. Vandaag bestaat de traditie sinds 1990 om het beeldje met carnaval aan te kleden. De Confrérie wil deze traditie verder uitbreiden naast carnaval, naar het voorbeeld van Manneke Pis in Brussel. De kleine Vaantjesboer kan dus voortaan los van de Reus, aangekleed worden door verenigingen die tijdens het jaar iets te vieren hebben. Dit gebeurde reeds 1 keer door Sint-Gregoriuskoor van Halle. Met deze verzameling aan kostuums wil de Confrérie Halle een nieuwe attractie geven, met name een galerij waar deze kostuums bewonderd kunnen worden.

4. De Reuzen van de Stieweg en Reus Parapluke

Wordt nog aangevuld

Top